En door!

Het jaar loopt op zijn eind, nu al, in november. Het is een druk jaar geweest! De verkoop van ‘Uitstap’ ging door. Ondertussen werkte ik aan een roman (‘Hervolutie’) en leerde ik hoeveel meer daar bij komt kijken dan bij het schrijven van een novelle!
Tussendoor deed mijn creatieve geest wat het het beste doet: patronen doorbreken en zodoende ontsproten nieuwe korte verhalen die hun bestaansrecht eisten. Zodoende verscheen ook dit jaar weer een aantal korte verhalen op deze website. De jongste telg in de serie is ‘Kastahikoyaak’, ik hoop dat ook dit verhaal tot de verbeelding spreekt!

Onlangs ben ik gevraagd een boek te recenseren: ‘One for the Birds’ van Lilly Mitchell. Vereerd heb ik mij aan die taak gekweten, en zowaar: het bracht een positieve impuls aan de verkopen. Geinteresseerd? Ga dan naar Bol.com.

Tussentijds is het complete eerste hoofdstuk van ‘Hervolutie’ verloren gegaan nadat een kapotte harde schijf besloot het schrijfsel naar de eeuwige lettervelden mee te nemen, zonder dat er een reservekopie bestond…
Het noopte mij tot herbezinning en herorientatie over hoe ik ‘Hervolutie’ was aangevlogen. En nu de nieuwe structuur zich langzaam aan mij ontvouwt, ben ik haast blij dat de eerste versie verloren is gegaan! 🙂

Tot slot heeft mijn geest de ruimte gevonden om een mij aan het werk te zetten, een werkje dat gaat leiden tot een nieuwe novelle. Deze zal eerder gereed zijn dan ‘Hervolutie’ en zal een vreemde hybride zijn: een verzameling korte, ongerelateerde verhalen die tezamen een novelle vormen. De titel? Voor nu noem ik ‘Verloren Berusting’.

Tonny.